Čarovný kruh

Skúste sa zadívať na obrázok a priblížte sa očami ku obrazovke a potom spätne vzdiaľte. Kruhy v obrázku by sa mali protichodne krútiť pritom ide o statický obrázok. Čarovné, nemyslíte?

Comments