Dva v jednom
Po otočení obrázka o 90 stupňov sa zo žaby stane kôň.
Comments