Farboklam

Všimnime si časti obrázka A a B. Ktorá z  častí je tmavšia a ktorá svetlejšia?

A teraz si skúste priložiť prst na prechod medzi časťami A-B. Gratulujeme vaše oči boli oklamané. Farba je rovnaká.Comments