Ilúzia alebo znamenie?

Sústreďte sa na štyri body v strede obrázku približne na 30 sekúnd. Potom zatvorte oči alebo pozrite sa smerom k stropu. Po niekoľkých sekundách pokračujte v pohľade na obrázok. Čo vidíte?

Comments