Ilúzia ohnutej kocky

Spočiatku sa na tomto obrázku nezdá nič neobvyklé. Je to len zväzok diagonálnych línií s mierne skresleným štvorcom v strede, že?  Verte, neverte štvorec je pravouhlý. Aby ste mali dôkaz vďaka animácii si môžete štvorec porovnať bez, klamlivých čiar.

Comments