Pohyblivé kruhy

Skúste pohnúť hlavou, ktorýmkoľvek smerom a zo statického obrázku je pekná optická ilúzia pohybu.

Comments