Tvrar tvári

Čo prvé ste si na obrázku všimli?

Či už sú to dvaja hudobníci, dve tváre, alebo kalich, jedno sa musí uznať. Tvorca mal poriadnu dávku predstavivosti.

Comments