Áno alebo nie?

Táto krátke video ukazuje, aký rozdiel vie spôsobiť uhoľ pohľadu v realite.

Comments