Nerozhodný kolotoč

Akým smerom vidíte koleso točiť sa? Ak sa koleso otáča v smere hodinových ručičiek, vaša ľavá hemisféra je aktívnejšia ako pravá a naopak.
Comments