T-rex

Čo ľudia nevymyslia len aby zmiatli naše oči. Môže kartónová postavička hýbať hlavou? Môže.

Na konci videa je objasnené ako ilúzia funguje.
 

Comments