Test farbosleposti

Farebná slepota je nedostatok farebného vnímania, takže mozog nedokáže rozlíšiť niektoré farby. Neznamená to nevyhnutne vidieť iba čiernebielo (takz. nazývané monochromatické videnie = celková farebná slepota). Niektorí ľudia nemôžu jednoducho rozpoznať určitú farbu. Napríklad, nepoznajú rozdiel medzi červenou a zelenou. Preto väčšina ľudí môže skutočne vidieť veľa farieb, ale nedokážu rozoznať niekoľko konkrétnych.
Naše oči majú tri farebné receptory – červené, zelené a modré. Preto sú naše problémy s farebným videním prirodzene založené na týchto 3 farbách a ich zmesiach. Nasledujúce obrázky znázorňujú to, ako vidí dúhu človek ktorý má problém s citlivosťou na jednu z uvedených farieb.

Normálne videnie
Absencia zelenocitlivých fotoreceptorov
Absencia červenocitlivých fotoreceptorov

Absencia modrocitlivých fotoreceptorov

 

 

 

 

Ako získate farbosleposť

Môžete ho získať napríklad nehodou (autonehoda), zvyčajne sa však zdedí. Približne 8% mužov a 0,5% žien je farebne slepých. Preto je vyššia šanca, že poznáte farboslepého muža vo svojom okolí.
Testy farbosleposti

Očný lekár vám vie spraviť vyšetrenie, ktoré môžu určiť poruchu červeno-zelenej farebnej vízie.

My vám prinášame niekoľko farebných dosiek, z ktorých každá obsahuje farebné bodky. Vašou úlohou je identifikovať vzor (napr. Číslo alebo písmeno) vytvorené z bodov.

Dokážete rozoznať číslo 16?

Vidíte číslo 10?

 

Dokážete rozoznať číslo 57?

 

Dokážete rozoznať číslo 8?

Vidíte číslo 26?

 

dokážete rozpoznať číslo 12?

 

vidíte cestu z jedného bodu X do druhého?

Comments